Hur man använder Diversion magneter för en Sputtring Deposition

Sputtring är en metod för att avsätta mycket tunna material i tjockleken intervallet 5 till 1000 nanometer . Principen bakom förstoftning är relativt enkel och innebär användning av accelererade gasjoner att bombardera ett målmaterial . Placera ett lämpligt substrat över målet material tillåter en del av de förstoftade atomerna för att kondensera och bilda en tunn film . Standard sputtring är en ganska ineffektiv process eftersom plasma ( gasjoner ) inte är lokaliserade till målmaterialet . Magnetronförstoftning blir runt detta genom att placera en serie av avledning magneter bakom målet materialet , vilket begränsar plasmat och förbättra effektiviteten . Saker du behöver
Permanentmagneter
förstoftningssystem
Visa fler instruktioner
1

Mät radien av förstoftningsmålet som ska användas . Plasman måste begränsas till inom denna radie . Bestäm en lämplig radie .
2

Beräkna magnetfält som behövs för att begränsa plasman till denna radie . För att göra detta använder ekvationen för cyklotron radie :

Magnetic Field = SQROOT ( 2 x K XM ) /( EXR ) katalog

I ekvationen ovan , innebär SQROOT kvadratroten allt inom parentes . K är den kinetiska energin hos jonerna , m är massan av jonerna , e är laddningen hos en elektron, och r är den uppmätta radien från steg 1 .
3

Design en serien magneter som kommer att producera det magnetiska fältet som beräknats ovan. Ha i åtanke att magneterna kommer att placeras bakom målmaterialet . Därför måste det magnetiska fältet hos magneten för att vara den som beräknats ovan , vid ytan hos målmaterialet .
4

Demontera sputter gun, och placera magneterna bakom målmaterialet . Observera att detta kan innebära en betydande omkonstruktion av pistolen .

Lämna ett svar