Hur hämta Web Service rådata

En webbtjänst är ett program skrivet i Microsoft NET som låter andra människor skapa gränssnitt som kräver ditt program . . Till exempel driver en webbtjänst på din webbserver , och en programmerare anropar en funktion som infogar data eller registrerar sig för din tjänst . Programmeraren måste kunna se den råa funktion och dess variabler . Detta åstadkommes från webbläsaren . Instruktioner
1

Klicka på Windows ” Start” och välj ” Alla program ”. Klicka på ” Internet Explorer ” för att öppna webbläsaren . Du kan också visa den råa koden med en annan webbläsare som du väljer .
2

Ange adressen till webbtjänsten i webbläsarens adressfält text och trycka på ” Enter ”. Att se den råa koden , måste du lägga till ” ? WSDL ” i ​​slutet av adressen . Detta låter dig se den råa XML-kod som används för att anropa webbtjänsten och dess funktioner .
3

igenom koden och läsa den funktion du vill använda i din kod . Till exempel , om du vill använda funktionen ” NewCustomer , ” se över funktionen och variablerna i den . Dessa är de variabler som du skickar till funktionen och hämta in din kod .

Lämna ett svar