Hur för att tolka XML-element och attribut med hjälp av Visual Basic

Varje rad element i en XML kan innehålla attribut för att lägga till extra information till XML raden . Du kan använda Visual Basic för att analysera igenom de attribut och element i en XML- sida . XmlTextReader objektet kan du importera en XML-fil och läsa igenom innehållet . Instruktioner
1

Klicka på Windows ” Start ” -knappen . Klicka på ” Microsoft . NET ” i program grupper , och klicka sedan på ” Visual Studio ” för att öppna programmet . Dubbelklicka på Visual Basic namnet projektfil att ladda den i Visual Studio arbetsyta .
2

Tillsätt XmlReader variabeln och ladda XML -filen . Skriv följande kod för att ansluta till den XML-fil :

Dim läsare Som XmlTextReader

läsare = Ny XmlTextReader ( ” C : \ customers.xml ” ) katalog

I detta exempel , läsaren importerar en lista över kunder från ” customers.xml ” filen . Ersätt filnamnet med din egen XML-dokument .
3

Läs det första elementet och tilldela attributet fastigheten till en ny variabel . Till exempel läser följande kod ” efternamn ” elementet och tilldelar den till en VB variabel :

Dim lname = reader.ReadElementString ( ” lname ” ) katalog

Dim kön = reader.GetAttribute ( ” gender ” ) katalog

första kodrad läser XML-element . Den andra raden av koden läser attributet märkt ” kön . ”
4

Stäng anslutningen till filen när du läser varje element och attribut . När du läser igenom varje element , använd följande kod för att stänga filen :

reader.Close

Lämna ett svar