Hur flytta ViewState till längst ner på sidan

ViewState är en del av ASP.NET som vanligtvis visas i början av en webbsida . Men eftersom Google och många andra sökmotorer bara uppmärksamma den första delen av HTML-kod på en webbsida stora ViewState filen kan minska dina chanser att motorerna ranking dina sidor mycket . Det orsakar också sidor att ladda långsammare och det tar längre tid för förfrågningar från användare av sidan för att gå igenom . Moving ViewState till botten av webbsidan avlägsnar dessa problem. Instruktioner
1

Öppna webbsidan i ASP.NET
2

Skriv följande kod i toppen av sidan : . ” Skyddad override void Render ( system.web . UI.HtmlTextWriter författare ) katalog

{

System.IO.StringWriter stringWriter = ny System.IO.StringWriter ( ) ;

HtmlTextWriter htmlWriter = ny HtmlTextWriter ( stringWriter ) ;

base.Render ( htmlWriter ) ;

string html = stringWriter.ToString ( ) ;

int startPoint = html.IndexOf ( ” < input type = \ ” dolda \ ” name = \ ” __VIEWSTATE \ ” ” ) ;

om ( startPoint > = 0 ) katalog

{

int EndPoint = html.IndexOf ( ” /> ” , startPoint ) + 2 ;

sträng viewstateInput = html.Substring ( startPoint , EndPoint – startPoint );

html = html.Remove ( startPoint , EndPoint – startPoint );
< p > int FormEndStart = html.IndexOf ( ” ” ) – 1 ;

om ( FormEndStart > = 0 ) katalog

{

html = html . Insert ( FormEndStart , viewstateInput ) ;

}

}

writer.Write ( html ) , .

} ”
sida 3

Spara sidan genom att trycka på ” Command ” och ” S ” på tangentbordet .

Lämna ett svar