Hur få min TI83 att märka Diagram

TI – 83 är en handhållen grafräknare vanligen används i matematik och vetenskap . I TI – 83 kan rita grafer från dina inmatade uppgifter och ekvationer . Istället för att ta timmar att rita avancerade grafer , kan det ta några sekunder för att producera en på TI – 83 . Ingen grafen är riktigt komplett utan en etikett , kan du skriva en etikett på grafer på TI – 83 grafräknare med texten ( ) funktionen , som skriver text på grafer . Instruktioner
1

Type ” text ( ” på TI – 83 : s startskärm .
2

Skriv en plats för din etikett , i pixlar , från upp till vänster på . räknarens grafritande skärm skärmen är uppdelad i 57 rader och 94 kolumner av pixlar : du måste ange både en rad och en kolumn till exempel skriva ” 0.0 ” för att sätta etiketten uppe till vänster och ” 57,94 . ” att sätta etiketten längst ned till höger .
3

skriv ett kommatecken och skriv sedan den etikett du vill ha på din graf . skriv till exempel ” MyGraph . ” med citationstecken .
4

Skriv en avslutande parentes ” ) . ” Den färdiga kommandot ska se ut så här : ” . MyGraph ”

text ( 0,0 , ” MyGraph ” ) , där 0,0 är platsen för frasen
5

Tryck på ” Enter” .

Lämna ett svar