Hur Exportera en MIDI Från GP5

Guitar Pro från Arobas Musik är en heltäckande sammansättning och praktik programvara för gitarrister av alla ränder . Det innehåller verktyg för att skriva musik i flera olika format , såsom traditionell notation , gitarr tabulatur och diagram ackord . Guitar Pro : s export funktioner är lika omfattande , så att användaren kan exportera en komposition i en mängd olika format , inklusive Standard MIDI . Den resulterande MIDI-fil kan öppnas i nästan alla MIDI – kompatibla ljudprogram för ytterligare redigering eller uppspelning . Instruktioner
1

Launch Guitar Pro. Ansökan kommer att öppnas och visa dess gränssnitt i enlighet med bildskärmsinställningarna finns i dess dialogrutan Inställningar. För att ändra dessa inställningar , öppna Arkiv -menyn och välj Inställningar .
2

Öppna den låt du vill exportera till en standard MIDI -fil genom att öppna Arkiv-menyn och välja Öppna . En filhanterare dialogruta visas . Navigera till filen och dubbelklicka på den . Guitar Pro kommer att öppna filen , ladda tillhörande röster och visa den i notationsformat där den skapades .
3

Öppna menyn Arkiv och välj Exportera . En undermeny visas listar de tillgängliga formaten . Välj MIDI . Ett popup-fönster visas . Välj en plats att spara för den resulterande MIDI-fil och klicka på OK . Guitar Pro kommer att exportera projektet som en standard MIDI -fil på den angivna platsen .
4

Öppna MIDI-fil i en annan MIDI – kompatibel applikation , t.ex. en digital audio arbetsstation som Logic , GarageBand eller Mixcraft . I avsaknad av ett sådant program , kan alla versioner av Quicktime före version X spela upp MIDI också . Spela upp MIDI-filen . Även om det skulle spela tillbaka som hörs i Guitar Pro , vissa program inte längre är förenliga med den särskilda MIDI format som används av Guitar Pro . Som standard tilldelar Guitar Pro två MIDI-kanaler till varje spår – detta är förmodligen källan till problemet
5

Återgå till Guitar Pro och öppna Mix Table genom att trycka på . ” F10 ”. för att minska antalet kanaler för varje spår till en styck, ändra inställningen för varje spår i Ch2 kolumnen till noll .
6

Upprepa steg 3 och 4 . MIDI-filen ska spelas upp normalt nu att varje spår använder bara en MIDI- kanal .

Lämna ett svar