Hur du tar bort temporära mappar i Windows 7

Microsofts Windows -operativsystem använder tillfälliga mappar för att lagra filer som inte är nödvändiga och kan med säkerhet tas bort vid en senare tidpunkt . Detta inkluderar unzipped installation information tillfälliga butiker cache och mer . Windows 7 lagrar sina olika typer av tillfälliga uppgifter i katalogen ”TEMP” på ditt användarkonto mapp . Du kan radera den här informationen enkelt genom att använda kommandoraden . Instruktioner
1

Öppna ” Start ” -menyn . Typ ” Command Prompt ” och högerklicka på ” Kommandotolken ” på listan över program . Klicka på ”Kör som administratör ”.
2

Ange systemets administratörslösenord eller administrativt medgivande , om du uppmanas
3

Skriv ”cd C: . \ Users \ % username % \ AppData \ Local ” utan citattecken . Tryck ” Enter ” för att köra kommandot . Detta använder ” % % username ” variabel för att automatiskt lokalisera kontots mapp
4

Type ” rmdir /S /Q Temp ” – . Igen , utan citationstecken – och tryck på ” Enter ”. Alla temporära filer i ditt konto är nu borttagna .

Lämna ett svar