Hur du manuellt mata LiteOn

LiteOn optiska enheter , från CD-spelare till Blu – ray , alla har en sak gemensamt . De tillåter allt du manuellt mata ut facket bör enhetens tryckknapp utmatningsmekanism bli obrukbar . Noggrant försänkt i kroppen av spelaren för att undvika oavsiktlig aktivering , är mekanismerna alla drivs med hjälp av ett gem . Processen är en snabb en , som kräver ett enda tryck från klippet att poppa ut facket , så att du kan dra en fast skiva från insidan , eller placera en ny skiva i facket för att manuellt mata enheten . Saker du behöver
Paper clip
Visa fler instruktioner
1

Koppla ur enheten innehåller LiteOn drive . Om enheten är i en Xbox 360 sedan tag i fronten av maskinen i kanterna och dra ordentligt för att knäppa plattan utanför framsidan , avslöjar framsidan av enheten . Placera apparaten så att enheten sitter horisontellt för att förhindra eventuella skivor instängda från att falla när facket matas ut .
2

Undersök framsidan av din enhet . Lokalisera ett litet hål direkt under skivfacket . Nålhålet ger dig tillgång till enhetens manuella utmatningsmekanismen .
3

Ta ett gem och linda den så att den punkt på slutet sticker ut från klämman i 90 graders vinkel .
4

Stick spetsen på ett gem i hålet under enhetsfacket tills du når den bakre delen av hålet . Använd en liten kraft att engagera mekanismen , poppar ut enhetsfacket ur något . Fatta tag i släden och dra tills det öppnas helt .

Lämna ett svar