Hur du ansluter en TV PC Plasma till en S – Video jack

The Gateway Media Center PC är en dator som också kommer med en inbyggd plasma tv . Denna Media Center Plasma-TV har en S – video-uttag så att du kan mata ut en videosignal till en extra tv . Koppla ihop en S – video bara kräver en enda anslutning och direkt strömmar videosignalen till den andra monitorn . Saker du behöver
S – videokabel
Visa fler instruktioner
1

Anslut S – videokabeln till S – video -uttaget på Gateway PC plasma -tv .
2

Anslut den motsatta änden av S – video- kabel ( båda ändarna av kabeln är identiska ) i S – video ” in ” -anslutning på den andra TV .

3

Ström på ansluten tv ( och Gateway Media Player och PC Plasma-TV ) .
4

Välj ” Input ” alternativet , välj sedan ” video ” och videoinnehåll från Gateway PC plasma-TV visas på TV-skärmen .

Lämna ett svar