Hur du ändrar markören från block till Caret

Muspekaren är en viktig del av datoranvändning . Du kan använda den för att peka och markera , flytta filer och text , samt exekvera program . Det är viktigt att du har en markör som är lätt att följa och förstå . Av denna anledning , kan du ändra muspekaren via Kontrollpanelen , där du kan anpassa utseendet på markören när du utför olika åtgärder . ” Caret ” markör hänvisar till I- formad figur används när infoga text , medan ”block ” avser en fast block figur. Saker du behöver
dator som kör Windows XP
Visa fler instruktioner
1

Gå till Kontrollpanelen via Start-menyn . Du kan också hitta Kontrollpanelen i ” Den här datorn ”.
2

I Kontrollpanelen dubbelklickar du på Mus . Detta kommer att ta upp en dialogruta med flera flikar .
3

Under fliken Pekare i mus dialogrutan hittar du de aktuella inställningarna för muspekaren . Markera markören du vill ändra ( i detta fall , ” Text Select ” ) och klicka på Bläddra .
4

Du kommer att dirigeras till den aktuella musmarkörer katalogen . Välj den stil du önskar och klicka på Öppna .
5

Du kommer nu att se den valda markören har ersatt det ursprungliga urvalet . Om du gillar denna förändring , klicka på Verkställ för att tillämpa ändringen permanent .

Lämna ett svar