Hur du ändrar lösenord för ditt konto med AppleScript

AppleScript är ett enkelt programmeringsspråk som växte fram ur den äldre HyperTalk språket , och har varit en del av Apples operativsystem sedan början av 1990-talet . Den kan användas för att automatisera många vanliga uppgifter , till exempel förändringar lösenord . Detta kan vara användbart i organisationer som kräver regelbundna lösenord förändringar att ske för att öka säkerheten . Det kan också vara användbart för systemadministratörer som vill ha ett snabbt och enkelt sätt att ställa in en standard lösenord för nya datorer som tilldelats anställda . För att uppnå detta , måste du kombinera AppleScript med katalogtjänsten Command Line . Instruktioner
1

Öppna Script Editor genom att klicka på Spotlight-symbolen och skriva Script Editor . Alternativt kan du också använda någon textredigerare
2

Klistra in följande i Script Editor : .

Do shell script ” dscl – passwd . /Users /username newpass ”

Ändra lösenordet till den text du vill ha det nya lösenordet för att vara och användarnamnet till användarens ” korta användarnamn ” i Mac OS X. Om du inte är säker på vad det är , kan du upptäcka den genom att klicka på Finder-symbolen och se namnet på hemkatalogen för användaren .
3

Spara skriptet . Du Lösenordet ska nu ändras .

Lämna ett svar