Hur Avsides att använda en lokal Adminkonto Du öppnar Datorhantering

Den lokala administratörskonto på din Windows- dator har full kontroll över alla konfigurationer på maskinen . Du använder denna lokala administratörskontot för att logga in på datorn från Remote Desktop . Remote Desktop är en förinstallerad programvara som medföljer operativsystemet Windows som låter dig fjärrstyra en dator i nätverket . Du använder detta program för att få fjärråtkomst till en dator , logga in med det lokala administratörskontot och öppna Datorhantering . Instruktioner
1

Klicka på Windows ” Start” och välj ” Alla program ”. Klicka på ”Tillbehör” och klicka sedan på ” Remote Desktop . ” Då öppnas en dialogruta med en textruta där du anger den dator du vill komma åt .
2

Skriv namnet på den dator som du vill komma åt och klicka på ” Anslut ”. En terminal öppnas som visar en Windows inloggningsskärmen . Skriv ” administratör ” i textfältet Användarnamn och skriv lösenordet i ” Password ” textrutan . Tryck ” Enter ” för att komma åt den fjärranslutna datorns skrivbord .
3

Klicka fjärrdatorns ” Start ” -knappen i aktivitetsfältet . I popup – menyn , skriv ” compmgmt.msc ” i textrutan . Detta är genvägen kommandot för att öppna Datorhantering . Tryck ” Enter ” för att öppna verktyget . Härifrån kan du hantera fjärrdatorn .

Lämna ett svar