Hur att tolka data i ett kalkylblad

När du kopierar data från vissa källor i ett kalkylblad , kommer det att sätta alla data i samma cell i stället för att varje ord i separata celler . Du måste veta vad man ska göra med dessa uppgifter för att komma in i kolumner . Det är när du kommer att använda ” Analysera ” verktyg . För att tolka data i ett kalkylblad följa stegen nedan . Instruktioner
1

Markera de data som behöver tolkning . Du behöver bara markera den första kolumnen eftersom alla dina data i denna kolumn . Detta bör vara samma för alla program .
2

Välj ” Data ” och ” Text till kolumner ” i Excel . I Lotus , skulle du välja ” Range ” och ” Parse . ” Addera 3

Klicka på ” fast bredd ” i dialogrutan som dyker upp i Excel och klicka sedan på ” Next . ” I Lotus måste du klicka på ” Skapa ” för att ha ett format linje visas .
4

Separat data genom att placera vertikala linjer i rutan där du vill dela data . Dubbel klicka kommer att göra en rad försvinner , ett enda klick lägger till en linje
5

Välj ” Slutför ” för att skapa den nya kalkylblad i Excel . . I Lotus väljer en ” Output range” om du vill ha informationen någon annanstans i kalkylbladet än där den är nu . Du måste sedan välja ” OK ” för att skapa det nya kalkylbladet . Dina uppgifter är nu analyseras och visas över flera kolumner i stället för den enda kolumn den var i innan .

Lämna ett svar