Hur att ta bort rader i platta filer i PHP

En platt -fil är en textfil som innehåller kommaseparerade data som du kan importera till en databas eller visning i en PHP- sida . Du kan arbeta med raderna med PHP , inklusive avskaffa en av textraderna . PHP loopar igenom en fil line – by- line , så du in en tom rad i den plats du vill ta bort . Instruktioner
1

Högerklicka på PHP-fil du vill redigera och välj ” Öppna med . ” I undermenyn klickar du föredrar PHP editor .
2

Öppna filen och skapa en fil hanterare . En fil hanterare används i varje programmeringsspråk för att öppna filen och skapa minnesutrymme att manipulera innehållet i filen . Följande kod ställer upp filen handler i
3

Radera angivet radnummer . Du måste ange det radnummer du vill ta bort . Följande kod tar bort linje fem från den flata filen :

fputs ( $ handler , $ file [ 5 ] ) ,

Lämna ett svar