Hur ändrar jag SQL Authentication Modes

? Microsoft SQL Server erbjuder flera autentiseringslägen . En verifiering väljs när du konfigurerar SQL Server under installationen . SQL Server stöder ” Windows Authentication ”, ” SQL Authentication ”, eller en kombination av båda . Även om autentisering val görs under installationen , ändra denna inställning är en mycket enkel uppgift med SQL Server Studio . Detta verktyg installeras också när SQL Server är installerad . Observera att ” sa ”-kontot ( standard SQL Server management konto ) fungerar bara med hjälp av SQL -autentisering . Saker du behöver
Microsoft SQL Server installerat
Visa fler instruktioner
1

Klicka på ”Start ” -knappen och klicka sedan på ” Microsoft SQL Server . ”

2

Klicka på ” SQL Management Studio ” länken . Ledningen Verktyget kommer att lansera .
3

Högerklicka på servern i den vänstra markeringsfönstret .
4

klicka på ”Egenskaper . ”

5

Klicka på fliken ”Säkerhet” .
6

Klicka på knappen som motsvarar den nya autentiseringsmetod under ” Server Authentication ” rubrik .
7

Klicka på ” OK . ” En anmälan för att starta om servern kommer att visa . SQL Server måste stoppas och startas om för den nya autentisering som ska genomföras .
8

Klicka på ” OK ” för att stoppa och starta om SQL Server . br >

Lämna ett svar