Defragmentera en FAT32 Drive

FAT32 är ett filsystem som används i Microsofts Windows 95 fram till Windows XP . FAT ( File Allocation Table ) presenterar en referenslista som registrerar när en fil finns på en hårddisk . Disk fragmentering uppstår när delar av filerna ligger långt från varandra på en hårddisk , kräver datorn att ta mer för att öppna filerna . Använda Microsofts Diskdefragmenteraren kan du omorganisera filen delarna ska placeras i ett närmare sekvens för förbättrad prestanda. Instruktioner
Instruktioner
1

Öppna Start-menyn från Windows aktivitetsfält .
2

Klicka på ” Alla program ”.
3

Välj ” tillbehör ”.
4

Välj ” System Tools ”.
5

Klicka på ” Diskdefragmenteraren ”.
6

Välj FAT32-enhet från Diskdefragmenteraren menyn . Klicka på ” Defragmentera ” . Defragmenteringsprocessen börjar och kan ta många timmar att slutföra .

Lämna ett svar